Kategoria: Spółka komandytowo-akcyjna

Rejestracja Spółki

Spółka Merkandi Aukcje Pańków i Wspólnicy spółka komandytowo-akcyjna powstała w dniu 10 marca 2022 roku na podstawie uchwały Wspólników – Repertorium A Nr 730/2022. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01 kwietnia 2022 roku pod numerem KRS 0000962908; Spółka posiada… Czytaj dalej »