Rejestracja Spółki

Spółka Merkandi Aukcje Pańków i Wspólnicy spółka komandytowo-akcyjna powstała w dniu 10 marca 2022 roku na podstawie uchwały Wspólników – Repertorium A Nr 730/2022.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01 kwietnia 2022 roku pod numerem KRS 0000962908; Spółka posiada NIP 5213848981 oraz REGON 381976438.

Spółka posiada siedzibę pod adresem: ul. Domaniewska nr 37 lok. 2.43 02-672 Warszawa. Ponadto Spółka posiada dwa Odziały: 1) oddział we Wrocławiu Al. gen. Józefa Hallera 92 lok. 5 53-203 Wrocław; 2) oddział w Bolesławcu ul. Jana Matejki nr 5 59-700 Bolesławiec.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł i dzieli się na 1.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A0001 do A1000, każda z nich o wartości nominalnej 50,00 zł.