HTML5. Podręcznik programisty

TML5 pozwala twórcom stron internetowych tworzyć oparte o standardy sieciowe, działające w przeglądarkach, niezwykle bogate aplikacje o dużych możliwościach. Aplikacje te są zaopatrzone w najróżniejsze funkcjonalności – od przeciągania i upuszczania do natywnego dźwięku i wideo – i wszystko to oferują bez żadnych dodatkowych wtyczek. Krótko mówiąc, każdy twórca stron internetowych musi opanować HTML5, a im szybciej to zrobi, tym większą będzie miał przewagę. „HTML5. Podręcznik programisty” zawiera rady ekspertów i sprawdzony kod, potrzebne do tego, by od razu rozpocząć budowę wysokiej jakości aplikacji HTML5.

Autorzy tej książki, Chuck Hudson i Tom Leadbetter, prezentują przetestowane, modularne przepisy na poziomach dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Dowiesz się konkretnie, jak zapewniać nowoczesne zachowania aplikacji poprzez integrację nowych i ulepszonych elementów HTML5 z CSS3, multimediami i API języka JavaScript. Zgodnie z obecnymi standardami książka skupia się w pierwszym rzędzie na funkcjach HTML5 obsługiwanych w przeglądarkach oraz określa dla nich poziom wsparcia.

Tematyka książki obejmuje:

zrozumienie i stosowanie nowych strukturalnych elementów HTML5
wykorzystanie grupowania, poziomu tekstu i zmienionej semantyki
zarządzanie obsługą HTML5 w przeglądarkach
używanie nowych technik dotyczących układu i stylizacji w CSS3
maksymalizację interaktywności za pomocą formularzy internetowych HTML5
osadzanie przy użyciu HTML5 dźwięku i wideo
rysowanie na elemencie canvas
sterowanie historią przeglądarki
integrowanie informacji o położeniu za pomocą API Geolocation
implementowanie przechowywania danych po stronie klienta
obsługę plików lokalnych
zarządzanie komunikacją i wątkami
optymalizację zachowań przeglądarki w HTML5
integrację danych urządzeń