Do the Work – Autor: Steven Pressfield

Jest wróg. Jest inteligentna, aktywna, złośliwa siła działająca przeciwko nam. Krok pierwszy to rozpoznanie tego. Samo to rozpoznanie jest niezwykle potężne. Uratowało mi życie i ocali twoje. Steven Pressfield Czy mógłbyś przeszkadzać w tworzeniu świetnych dzieł? Rozpocząłeś projekt, ale nigdy go nie skończyłeś? Czy chciałbyś wykonać pracę, która ma znaczenie, ale nie wiesz od czego zacząć? Odpowiedzią jest Do the Work, manifest bestsellerowego autora Stevena Pressfielda, który pokaże Ci, że nie chodzi o lepsze pomysły, tylko o wykonanie pracy . Do the Work to broń przeciwko Resistance – narzędzie, które pomoże Ci podjąć działania i skutecznie wysyłać projekty za drzwi. Rozpoczynając tam, gdzie zakończyła się Wojna sztuki i Turning Pro, Do The Work prowadzi czytelnika od początku do końca każdej długoformatowej powieści projektowej, scenariusza, albumu, fragmentu oprogramowania. Do The Work identyfikuje przewidywalne punkty oporu po drodze i prowadzi cię przez każdy z nich. Nie, nie jesteś szalony. Nie, nie jesteś sam. Nie, nie jesteś pierwszą osobą, która „uderzyła w ścianę” w Akcie Drugim. Do The Work wyznacza obszar. To mapa drogowa prowadząca Twój projekt od pierwszej strony do KOŃCA.

„There is an enemy. There is an intelligent, active, malign force working against us. Step one is to recognize this. This recognition alone is enormously powerful. It saved my life, and it will save yours.” — Steven Pressfield Could you be getting in your way of producing great work? Have you started a project but never finished? Would you like to do work that matters, but don’t know where to start?The answer is Do the Work, a manifesto by bestselling author Steven Pressfield, that will show you that it’s not about better ideas, it’s about actually doing the work. Do the Work is a weapon against Resistance – a tool that will help you take action and successfully ship projects out the door. Picking up where The War of Art and Turning Pro left off, Do The Work takes the reader from the start to the finish of any long-form project-novel, screenplay, album, software piece, you name it. Do The Work identifies the predictable Resistance Points along the way and walks you through each of them. No, you are not crazy. No, you are not alone. No, you are not the first person to „hit the wall” in Act Two. Do The Work charts the territory. It’s the stage-by-stage road map for taking your project from Page One to THE END.