Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych Autor: Piotr Wachowiak

Książka opisuje umiejętności menedżerskie z punktu widzenia ich przydatności w pełnieniu ról kierowniczych. Omawia techniki skutecznego i efektywnego kierowania. Charakteryzuje procesy podejmowania decyzji i procesy komunikowania się, przedstawiając konkretne wskazówki, jak należy postępować, kiedy i jak wykorzystywać narzędzia wpływu, techniki negocjacji i taktyki motywacyjne. Pokazuje również sytuacje konfliktowe, zachowania uczestników tych konfliktów oraz sposoby skutecznego ich rozwiązywania. Książka przedstawia praktyczne podejście do opisywanych problemów.