Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie Autor: Ewa Stelmasiak

Kim jest lider dobrostanu? Warto poznać odpowiedź na to pytanie i zacząć dbać o firmowy wellbeing w świadomy sposób, gdyż to właśnie w nim tkwi klucz do sukcesu pracowników, ich liderów i całej firmy!
Książka Ewy Stelmasiak to przewodnik, który dostarcza metod, dobrych praktyk i inspiracji, jak zarządzać dobrostanem w organizacji. To obowiązkowa pozycja dla osób zajmujących się zawodowo HR oraz tematyką dobrostanu osobistego i organizacyjnego.

Wellness, po latach funkcjonowania jako marketingowy slogan, został dostrzeżony przez biznes. Organizacje mają coraz większą świadomość, że efektywność pracowników zależy od ich kondycji psychicznej i fizycznej. Jak zadbać o dobrostan swoich ludzi oraz swój jako lidera? Jakie działania warto podjąć, by budować kulturę wellbeingu w organizacji?

Do tej pory brakowało na rynku opracowania, które w kompleksowy sposób omawiałoby tematykę dobrostanu w biznesie. Książka Ewy Stelmasiak wypełnia tę lukę, dostarczając liderom wiedzy, dobrych praktyk i inspiracji potrzebnych do budowania dobrostanu w wymiarze osobistym i organizacyjnym.

Autorka pokazuje związki wellbeingu z psychologią, medycyną, filozofią i naukami o zarządzaniu, udowadniając, że środowisko pracy oparte na dobrostanie jest kluczem do sukcesu każdej organizacji. Na potrzeby książki Ewa Stelmasiak przeprowadziła wiele wywiadów z menedżerami wyższego szczebla z USA, Chin, Francji, Hiszpanii i Polski. Czerpiąc z doświadczeń własnych i swoich rozmówców, przedstawia przykłady z życia i autentyczne historie, które pokażą Ci, jak budować środowisko pracy, w którym cele osiąga się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zdrowia i dobrostanu pracowników. Dowiesz się także, jak zarządzać dobrostanem w sposób strategiczny i uczynić go częścią kultury organizacyjnej.

Jeśli jesteś członkiem zarządu, liderem zespołu lub w swojej organizacji odpowiadasz za HR, employer branding oraz zaangażowanie, motywację i satysfakcję pracowników, to koniecznie sięgnij po Lidera dobrostanu.

Dzięki tej książce uporządkujesz swoją wiedzę o wellbeingu oraz dowiesz się: Czym różnią się od siebie pojęcia wellbeing, work-life balance, wellness i dobrostan? Na czym polegają dwa wymiary dobrostanu – indywidualnego i organizacyjnego? Jak osiągnąć dobrostan indywidualny? Jakie metody będą skuteczne w pracy nad nim? Jakie są różne rodzaje przywództwa i podejścia do budowania dobrostanu w miejscu pracy? Kim jest lider dobrostanu? Jakie strategie warto stosować, aby wspierać wellness w firmie? Czym jest kultura dobrostanu i jakie wartości są jej fundamentami?